top of page

1

audyt RODO

  • Od V.2018 r. obowiązuje wspólne dla całej UE rozporządzenie, dotyczące wszystkich przedsiębiorstw, które przetwarzają dane osób fizycznych.

  • Naszym zadaniem jest przygotować dla Państwa indywidualnie dopasowany system ochrony danych osobowych, zgodny z RODO( GDRP), dostosowany do specyfiki działań firmy/ instytucji/ korporacji oraz działających w niej procesów i procedur.

2

outsourcing IOD

  • Czy masz pewność, że bezpiecznie przetwarzasz dane osobowe?

Nasz ekspert sprawdzi zabezpieczenia pod kątem ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa lub ryzyka utraty danych.

  • Czy jesteś wiarygodny dla Twoich kontrahentów? 

Nasz ekspert przeprowadzi audyt przetwarzania danych. Przygotuje także roczny plan sprawdzeń i dokumentację wymaganą przez GIODO.

  • Czy wiesz jak pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych? 

Nasz ekspert przeszkoli Twój zespół z ochrony danych osobowych.

3

szkolenia i konsultacje

  • Szkolenia z zakresu: ochrony danych osobowych, sposobów ich przetwarzania, zarządzania ryzykiem oraz sposobach reagowania na incydenty.

  • Praktyczna wiedza, dzięki której zdobędziesz potrzebne umiejętności do pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych oraz audytowania swojej placówki pod kątem przetwarzanych danych osobowych.

4

audyt zgodności z ISO27001

  • Kompleksowe podejście do budowania bezpieczeństwa w obszarze techniki informatycznej, techniki bezpieczeństwa jak i w aspekcie praktycznych zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  • W konsekwencji kształtuje się obraz struktury organizacji bezpieczeństwa informacji zarówno w aspekcie organizacji wewnętrznej jak i w kontakcie ze stronami zewnętrznymi.

  • Proponujemy aby każdy, kto ceni sobie czas i bezpieczeństwo, zapoznał się z naszą usługą konsultacji długoterminowej w zakresie przejęcia funkcji IOD.

bottom of page