top of page

outsourcing IOD

  • Delegowanie wszystkich obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów z RODO

  • Zwolnienie z rejestracji zbiorów w rejestrze GIODO

  • Reprezentowanie Administratora Danych przed GIODO

  • Zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w Państwa firmie.

  • Profesjonalna obsługa w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Podpisanie kontraktu papieru

profity

oferta

Pracować razem
  • Nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych – przy współpracy z pracownikami oraz działem IT w Państwa firmie.

nasze cele

  • Nasze cele realizujemy poprzez opracowanie wybranych roboczych dokumentów.

Analizując numery

dokumenty

bottom of page