top of page

audyt RODO - etapy

etap 1

wywiady

  • Zebranie informacji nt. przetwarzanych danych osobowych na każdym stanowisku unikalnym z listy weryfikacyjnej.

  • Analiza istniejących dokumentów, zgodnie z listą dokumentów przekazanych do audytu.

  • Oględziny obszarów przetwarzania danych osobowych i stanowisk pod kątem zabezpieczeń.

oferta

spotkanie biznesowe
  • Działamy z godnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922), Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024), RODO (GDRP) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r.

podstawa prawna

bottom of page