top of page

oferta

zakres

audyt zgodności z ISO27001

Nasze cele realizujemy poprzez wypełnienie zakresu z listy poniżej:

Sprawdzanie tekstu w dokumencie
 • Weryfikacja i mapowanie założeń zawartych w Polityce Bezpieczeństwa i innych dokumentach związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym na istniejący.

 • Przegląd organizacji bezpieczeństwa informacji:

  • organizacja wewnętrzna;

  • strony zewnętrzne.

 • Weryfikacja zarządzania aktywami IT:

  • odpowiedzialność za aktywa;

  • weryfikacja klasyfikacji aktywów.

 • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich:

  • przed zatrudnieniem;

  • podczas zatrudnienia;

  • zakończenie lub zmiana zatrudnienia.

 • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe:

  • obszary bezpieczne;

  • bezpieczeństwo informacji;

  • bezpieczeństwo sprzętu.

 • Weryfikacja sposobu zarządzania systemami i sieciami:

  • procedury eksploatacyjne i zakresy odpowiedzialności;

  • zarządzanie usługami dostarczanymi przez strony trzecie;

  • planowanie i odbiór systemów;

  • ochrona przed kodem złośliwym;

  • kopie zapasowe;

  • zarządzanie bezpieczeństwem sieci;

  • obsługa nośników;

  • wymiana danych;

  • monitorowanie.

 • Kontrola dostępu:

  • Odpowiedzialność użytkowników;

  • Kontrola dostępu do sieci;

  • Kontrola dostępu do systemów operacyjnych;

  • Kontrola dostępu do aplikacji;

  • Przetwarzanie mobilne i praca na odległość.

  • Pozyskiwanie i rozwój systemów informatycznych:

   • Wymagania bezpieczeństwa;

   • Zabezpieczenia kryptograficzne;

   • Bezpieczeństwo plików systemowych;

   • Bezpieczeństwo w procesach rozwojowych;

   • Nadzór nad podatnościami.

 • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem.

 • Zarządzanie ciągłością działania.

 • Zgodność z przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa.

1. Przeszkolenie pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Dostosowanie dokumentacji do wymagań, jak również ich aktualizacja.
3. 2 miesiące wsparcia (na zasadach określonych w umowie).

bottom of page