top of page

oferta

dokumenty

Outsourcing IOD

Nasze cele realizujemy poprzez opracowanie wybranych roboczych dokumentów z listy poniżej:

Badania prawne i pisanie
 • Lista obowiązków (związanych z przetwarzaniem danych osobowych).

 • Lista procesów związanych z danym obowiązkiem.

 • Mapa procesów dla wybranych obowiązków.

 • Mapa przepływu informacji na tle stanowisk.

 • Mapa zabezpieczeń na tle procesów i zagrożeń.

 • Mapa systemów na tle obowiązków.

 • Lista zabezpieczeń proponowanych.

 • Lista zagrożeń związanych z procesami.

 • Lista zabezpieczeń istniejących.

 • Lista stanowisk i pracowników.

 • Metryka stanowiskowa.

 • Lista zagrożeń ogólnych.

 • Lista budynków.

 • Lista zbiorów.

 • Mapa topologii sieci.

 • Mapa zagrożeń sprzętowych na tle procesów/ obowiązków/ stanowisk.

 • Lista systemów - programów, aplikacji webowych, specyficznych rozwiązań.

 • Lista zagrożeń związanych z systemami.

 • Mapa zagrożeń systemowych na tle stanowisk/ procesów/ obowiązków, których dotyczą.

 • Lista sprzętów wykorzystywanych na każdym stanowisku.

 • Lista sprzętów sieciowych używanych w każdej lokalizacji.

 • Lista zagrożeń związanych z używanymi sprzętami i ich konfiguracją.

bottom of page