top of page
Badania prawne i pisanie
 • Opracowanie i aktualizowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (Polityka bezpieczeństwa osobowych oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych)

dokumentacja

cele outsourcingu IOD

Outsourcing IOD

oferta

 • Tworzenie kultury bezpieczeństwa danych osobowych poprzez edukację pracowników

  • szkolenia certyfikowane

  • zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych- wydanie zaświadczeń uczestnictwa w szkoleniu.

podpisanie umowy

kultura bezpieczeństwa

Biurko
 • Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera:

  • imię i nazwisko osoby upoważnionej

  • datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

  • identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.

 • Reprezentowanie Państwa firmy przed GIODO

 • Prowadzenie i aktualizacja jawnego rejestru zbiorów.

Dokumenty tożsamości

GIODO

Pracować razem
 • Fachowa pomoc i konsultacje w przypadku:
  - wystąpienia incydentów ochrony danych osobowych
  - przygotowanie dokumentów związanych z działalnością Państwa firmy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych:    

  • określenie, które zbiory danych osobowych i systemy informatyczne wykorzystywane do ich przetwarzania oraz w jakim czasie będą weryfikowane pod kątem zgodności z poszczególnymi zasadami, o których mowa w ustawie;

  • weryfikacja aktualności i poprawności dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.

konsultacje

ewidencja

bottom of page