top of page

wywiady

Szczegóły etapu audytu RODO

 • Identyfikacja przetwarzanych danych (cel, zakres, adekwatność, podstawa prawna).

 • Identyfikacja sposobu zabezpieczeń przetwarzanych danych (określenie stopnia zabezpieczenia danych).

 • Sprawdzenie informatycznych zabezpieczeń dotyczących m.in.: 

 • zabezpieczeń antywirusowych i antywłamaniowych; 

 • przeglądów i konserwacji systemów.

 • Weryfikacja dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

 • Weryfikacja metod:

 • zabezpieczeń przed utratą danych (kopie zapasowe);

 • zapewniającej poufność danych (sposoby zabezpieczeń).

 • Weryfikacja funkcjonalności w systemach informatycznych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 • Weryfikacja struktury organizacyjnej w kontekście procesów związanych z przetwarzaniem danych.

oferta

etap 2

bottom of page