raport

Szczegóły etapu audytu RODO

  • Raport z przeprowadzonych czynności zawierający:
    Stan wdrożenia wymagań ustawowych, wskazujący ewentualne nieprawidłowości i propozycje ich wyeliminowania (rekomendacje);

  • Skuteczne rozwiązania: 

  • eliminujące niezgodności; 

  • konkretne i praktyczne we wdrożeniu i utrzymaniu;

  • odpowiednio dostosowane do struktury firmy i procesów już funkcjonujących;

  • Analizę przedstawionych podczas audytu dokumentów wraz z ich omówieniem pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz wskazania dotyczące ich poprawnego uzupełnienia.

© 2011-2018 by IT Auditor Sp. z o.o.

|

Regulamin ochrony danych

|

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle