top of page

raport

Szczegóły etapu audytu RODO

  • Raport z przeprowadzonych czynności zawierający:
    Stan wdrożenia wymagań ustawowych, wskazujący ewentualne nieprawidłowości i propozycje ich wyeliminowania (rekomendacje);

  • Skuteczne rozwiązania: 

  • eliminujące niezgodności; 

  • konkretne i praktyczne we wdrożeniu i utrzymaniu;

  • odpowiednio dostosowane do struktury firmy i procesów już funkcjonujących;

  • Analizę przedstawionych podczas audytu dokumentów wraz z ich omówieniem pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz wskazania dotyczące ich poprawnego uzupełnienia.

oferta

etap 3

bottom of page