top of page

dokumentacja

Szczegóły etapu audytu RODO

 • Stworzenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, m.in.:

  • Polityki bezpieczeństwa;

  • Instrukcji zarządzania systemem informatycznym;

  • niezbędne oświadczenia;

  • klauzule;

  • instrukcje;

  • upoważnienia.

 • Dostosowanie dokumentów do potrzeb danego przedsiębiorstwa w celu realnego podniesienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

 • Aktualizacja/opisanie sposobu przepływu danych pomiędzy systemami.

 • Stworzenie skutecznych metod:

  • zabezpieczeń przed utratą danych (kopie zapasowe);

  • zapewniających poufność danych (sposoby zabezpieczeń).

oferta

etap 4

bottom of page