top of page

home

regulamin

ochrony danych w IT Auditor Sp. z o.o.

spotkanie biznesowe

Na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, że:

  • Administratorem Danych Osobowych podanych przez Ciebie jest IT Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. G. Narutowicza 40/1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: koordynator@itauditor.pl; Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

a)     zawartą umową w celu jej realizacji, w tym wszelkie rodzaje i kanały kontaktu ustalone w wyniku rozmów i zapisów umownych.

b)     prowadzoną rekrutacją oraz przyszłymi procesami rekrutacyjnymi (o ile wyrażono na to zgodę jeśli Administrator jej wymaga).

c)     przygotowaniem oferty handlowej będącej odpowiedzią na zapytanie ofertowe w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej.

  • Twoje dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim, by zrealizować powyżej wymieniony jeden z celów przetwarzania (administrator poczty e-mail, administrator strony www -  szyfrowanie odpowiednio gpg i ssl).

  • Twoje dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej. 

  • Twoje dane osobowe przechowywane będą najdłużej do momentu skorzystania z prawa do bycia zapomnianym lub do momentu określonego przez obowiązujące prawo.

  • Przysługuje Tobie prawo do:

a)     dostępu do swoich danych,

b)     sprostowania swoich danych,

c)     przeniesienia swoich danych,

d)     usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

e)     wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że nie zrealizowaliśmy przysługującego Ci prawa.

  • Przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych.

  • Przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeśli jakiekolwiek zgody zostały udzielone.

  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

  • IT Auditor Sp. z o.o. na podstawie danych nie dokonuje profilowania. 

bottom of page