konsultacje

Szczegóły etapu audytu RODO

  • Konsultacje wspierajace ABI/ IOD od momentu formalnej akceptacji zaproponowanej dokumentacji do końca roku kalendarzowego, w którym ta akceptacja miała miejsce.

oferta