Zalety wypływające z zarządzania licencjami

Czym jest zarządzanie licencjami?

Zarządzanie licencjami to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale również możliwość usprawnienia funkcjonowania firmy. Zastosowanie się do wyznaczonych procedur w zarządzaniu licencjami informatycznymi to także wiedza na temat posiadanego oprogramowania oraz skuteczniejsze zakupy licencji w przyszłości.

Zalety zarządzania licencjami w twojej firmie

Redukcja kosztów

Najważniejszą zaletą jest redukcja kosztów związanych z użytkowaniem licencji. Sprawdzenie oprogramowania w przedsiębiorstwie pokaże nam które programy użytkowane w firmie są potrzebne, a z których pracownicy korzystają rzadko lub w ogóle.

Kolejne oszczędności można uzyskać dzięki zastosowaniu tzw. licencji zbiorczych czyli licencji kupowanych na więcej niż jeden komputer. Ich wykorzystanie znacznie obniża koszty ponoszone przez firmę na jego zakup.

Większa efektywność infrastruktury technicznej

Zaletą wynikającą z audytu oprogramowania jest również usprawnienie zarządzania zasobami technicznymi. Chodzi tutaj przede wszystkim o określenie faktycznego zapotrzebowania firmy na dane oprogramowanie. Redukcja niepotrzebnego oprogramowania pozwoli zwiększyć efektywność infrastruktury informatycznej. Audyt może również wykazać braki w oprogramowaniu, które mogłoby poprawić efektywność procesów w firmie.

Podniesienie wydajności pracy

Korzyścią wynikającą z zarządzania licencjami jest również usprawnienie pracy. Rozwój firmy powoduje, że pojawia się w niej coraz to nowe oprogramowanie. W efekcie nieraz dochodzi do niezgodności oprogramowania. Niezgodność powoduje, że konieczne jest dokonywanie dodatkowych konwersji co przekłada się na niższą wydajność pracy. Zarządzanie licencjami pozwoli na zredukowanie tego problemu.

Bezpieczeństwo

Audyt oprogramowania w firmie w istotny sposób podnosi bezpieczeństwo. Wiedza o tym, jakie licencje są wykupione pozwoli podjąć niezbędne działania, które zwiększą ochronę tego oprogramowania i poufnych danych firmowych.

Jak widać audyt informatyczny może przynieść firmie wiele korzyści. Podnosi wydajność, bezpieczeństwo i obniża koszty. Pozwala również trafniej podejmować decyzje co do kolejnych inwestycji w nowe oprogramowanie.

Audyty legalności

Audyty legalności Dowiedz się więcej

Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa Dowiedz się więcej

Kasowanie i odzyskiwanie danych

Kasowanie i odzyskiwanie danych Dowiedz się więcej