Zakres audytu bezpieczeństwa informacji

Audyt bezpieczeństwa informacji oparty na wytycznych normy ISO 27001 obejmuje mi. następujące obszary: