Testy odtworzeniowe kopii zapasowej

Sprawdzenie poprawności procedur odtworzeniowych, symulacja awarii serwera podstawowego oraz weryfikacja skuteczności udokumentowanych instrukcji odtworzeniowych.