Rekomendacja D - Audyt bezpieczeństwa informacji w oparciu o wytyczne KNF

"Nowa" Rekomendacja D, wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego (Posiedzenie KNF z dnia 8 stycznia 2013r.), nakłada na banki i instytucje kredytowe obowiązek przeprowadzania audytów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i ich otoczenia. Oprócz systematycznych działań w tym zakresie, zapisy wskazują na konieczność wykonania dodatkowych audytów zawsze wtedy, gdy wprowadzone w instytucji zmiany techniczne lub organizacyjne mogły wpłynąć na bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego. Zgodnie z wytycznymi KNF, każdy audyt powinien zostać przeprowadzony przez osoby, które posiadają do tego właściwe kwalifikacje.

Jako zespół wyspecjalizowany w działaniach służących wzmocnieniu kontroli nad ryzykiem, oferujemy skuteczne, zewnętrzne audyty bezpieczeństwa informacji. Dzięki posiadanemu doświadczeniu, pomagamy w dostosowaniu istniejącego środowiska teleinformatycznego banku do wymogów Rekomendacji D 2013. Pracujemy między innymi w oparciu o uznaną, międzynarodową normę ISO/IEC 27001, dbając o najmniejsze szczegóły, które mogą w istotny sposób wpływać na bezpieczeństwo przechowywanych danych i działających procesów.

Audyt weryfikuje na poziomie formalnym stosowane zabezpieczenia z następujących obszarów

Wsparcie po audytowe

Z wykonanych przez nas działań otrzymają Państwo szczegółowy raport, w którym wskazane zostaną sfery wymagające poprawy. Na tej podstawie pomożemy Państwu w opracowaniu, a następnie we wdrożeniu skutecznej strategii działania, mającej na celu wypełnienie stawianych w Rekomendacji D wymogów. Ostateczny termin, w jakim powinno to nastąpić, został przez KNF ustalony na 31 grudnia 2014 roku. Banki i instytucje kredytowe, które do tego czasu nie dostosują środowiska teleinformatycznego do 22 zapisów Rekomendacji, mogą ponieść konsekwencje finansowe.

Jestm po audycie Rekomendacji D - co dalej?

Jeśli są już Państwo po audycie Rekomendajic D, również jesteśmy w stanie pomóc, przy wdrażaniu wszystkich zaleceń Rekmendajci D.Rekomendacja D w Bankach - Procedury, Audyt, Wdrożenie from IT Auditor Sp. z o.o.Skorzystali z naszych usług

Spółdzielcza Grupa Bankowa - logo Bank Polskiej Spółdzielczosci - logo


ICO - Premium

MASZ PYTANIA?

Zadzwoń!

☎ 725 810 616info@itauditor.pl

Audyty legalności

Audyty legalności Dowiedz się więcej

Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa Dowiedz się więcej