Przekazywanie danych do państwa trzeciego. Jak się za to zabrać?

Właściciele lub administratorzy odpowiadający za przetwarzanie zbiorów danych osobowych mogą przekazywać je do odbiorców zagranicznych – właściwie krajów trzecich.

To wymaga nie tylko odpowiedniej deklaracji samej osoby fizycznej (zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez państwa trzecie powinno zostać wyrażone na piśmie), ale i standardowych procedur wynikających z art. 47 ustawy o ochronie danych osobowych.

Jakie państwa kwalifikują się do zbioru krajów trzecich?

Krajami trzecimi są wszystkie te państwa, które nie zawierają się do tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w skrócie EOG).

W tej chwili należy do nich ok. 30 państw położonych na terenie Starego Kontynentu, ale podobne regulacje prawne będą obowiązywały także administratorów, którzy chcą udostępnić dane osobowe odbiorcom ze Stanów Zjednoczonych (uwaga: dotyczy tych podmiotów, które spełniają standard tzw. safe harbour) oraz kilku innych państw, a w tym m.in. Kanady oraz Argentyny.

Obowiązki administratora danych osobowych

Administrator danych osobowych, który posiada odpowiednią deklarację może udostępnić swoje rekordy do państw trzecich (*tj. tych, które nie wchodzą w skład EOG rozszerzony o kilka innych krajów) pod kilkoma warunkami:

Skorzystali z naszych usług

Spółdzielcza Grupa Bankowa - logo Bank Polskiej Spółdzielczosci - logo


Audyty danych osobowych

Audyt ochrony danych osobowych Dowiedz się więcej

Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa Dowiedz się więcej