Metryka komputera

Dla prawidłowego zarządzania oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach przedsiębiorstwa, istotnym elementem jest metryka komputera (również: metryczka komputera).

Stanowi ona wykaz zainstalowanego na danej stacji roboczej oprogramowania, dzięki czemu można szybko dowiedzieć się, jakie programy zostały zainstalowane.

Metryka komputera zawiera dane dotyczące terminu instalacji każdego z programów, co pozwala na dowiedzenie się np. kiedy zostały zainstalowane aplikacje niepotrzebne do wykonywania pracy (czyli podczas użytkowania przez którego z pracowników). W ten sposób można wykryć zmiany nieautoryzowane.

Z punktu widzenia audytu informatycznego, oprócz stwierdzenia typu i terminu instalacji poszczególnych programów, najważniejsza jest możliwość porównania metryki z informacjami o posiadanych licencjach.

Takie zestawienie służy szybkiej i sprawnej ocenie legalności oprogramowania. Jeśli określone pozycje nie zgadzają się, jest to znak, ze należy odinstalować program lub przedłużyć jego licencję, aby uniknąć konsekwencji prawnych i finansowych.

Dzięki metryczce łatwiej jest planować zakupy oprogramowania i licencji, czyli optymalnie rozłożyć wydatki. Dodatkowo można sprawdzić zmiany nieautoryzowane - lub im zapobiec, jeśli metryczka zostanie przekazana pracownikowi, z zastrzeżeniem, że każda zmiana w oprogramowaniu, którą wprowadzi, będzie widoczna na takim właśnie zestawieniu. Wiedząc, że pracodawca ma możliwość i zamiar kontroli oprogramowania, pracownicy najczęściej rezygnują z potencjalnej instalacji niepożądanych aplikacji na sprzęcie firmowym.

Audyty legalności

Audyty legalności Dowiedz się więcej

Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa Dowiedz się więcej

Kasowanie i odzyskiwanie danych

Kasowanie i odzyskiwanie danych Dowiedz się więcej