Jak skutecznie zarządzać licencjami?

Skuteczne zarządzanie licencjami

Zarządzanie licencjami w firmie to liczne korzyści, z których na pierwszy plan wysuwają się korzyści finansowe. W dobie zawirowań gospodarczych jest to cecha trudna do przecenienia. Warto jednak zauważyć, że zarządzanie licencjami w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo informatyczne firmy i podnosi wydajność.

Elementy skuteczne zarządzania licencjami

Głównymi aspektami, jakie wiążą się z zarządzaniem licencjami jest inwentaryzacja, jak również monitorowanie. Należy również dodać, że zarządzanie licencjami jest tak samo ważne, jak inne procesy, które są kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Można tutaj wymienić takie z nich, jak procedury czy wdrażanie nowych technologii.

Etapy wdrażania zarządzania licencjami

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja pozwala nie tylko zrobić przegląd oprogramowania zainstalowanego na komputerach w firmie, ale również tego, które znajduje się serwerach, tabletach i innych urządzeniach, na których może się ono znajdować. Należy tutaj wziąć pod uwagę wszystkie elementy informatyczne, jakie znajdują się w firmie.

Zestawienie i analiza

Inwentaryzacja jest punktem wyjścia do dokonania porównanie oprogramowania komputerowego firmy z posiadanymi przez nią licencjami. Etap ten pozwala na zestawienie oprogramowania zainstalowanego na wszystkich komputerach i innych urządzeniach z posiadanymi licencjami. Da on odpowiedź czy firma posiada wystarczającą ilość licencji, czy też ma ich nadmiar.

Właśnie ten etap pozwala zredukować koszty, jakie są ponoszone z tytułu zakupu licencji oraz w przypadku wykorzystywania nadmiarowych kopii oprogramowania podjąć działania w celu jego legalizacji.

Wdrożenie procedur

Kolejnym etapem jest wdrożenie niezbędnych procedur czyli ustalenie szczegółowych wytycznych, jakimi powinni kierować się twoi pracownicy, tak aby zarządzanie oprogramowaniem było prawidłowe. Procedury pozwalają określić w jaki sposób wdrażać, użytkować oraz nabywać dane oprogramowanie informatyczne, tak aby nie narażać firmy na dodatkowe koszty oraz by w jak najlepszy sposób wpływało na podniesienie efektywności przedsiębiorstwa.

Powyższe etapy pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność przy jednoczesnym zredukowaniu kosztów firmy. Zarządzanie licencjami pozwoli również na ich efektywną gospodarkę w przyszłości.

Audyty legalności

Audyty legalności Dowiedz się więcej

Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa Dowiedz się więcej

Kasowanie i odzyskiwanie danych

Kasowanie i odzyskiwanie danych Dowiedz się więcej