Jak powołać ABI w firmie?

Administrator danych osobowych, który zdecyduje się na powołanie administratora bezpieczeństwa informacji ma 30 dni na zgłoszenie tego faktu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wynika to bezpośrednio z art. 46 ust. 1. ustawy o ochronie danych osobowych.

Wszystkie ewentualne zmiany wprowadzane do rejestru dotyczące powołanego ABI powinny być zgłaszane do GIODO w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Po rozwiązanie umowy z ABI, administrator danych osobowych ma 30 dni na poinformowanie o tym urzędu.

Wniosku rejestracyjne i odwoławcze ABI są dostępne w załączniku do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 10 grudnia 2014r.

Kliknij tutaj i pobierz wzory wniosków

Sam rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji jest powszechnie dostępny pod adresem: https://egiodo.giodo.gov.pl

Jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku o powołaniu ABI?

Wniosek zgłaszający powołanie ABI do GIODO składa się z trzech części:

  1. Część A: Oznaczenie administratora danych
    Część A dotyczy wyłączni administratora danych osobowych. We wniosku należy wskazać na nazwę administratora powołującego ABI, REGON (opcjonalnie), a także pełen adres z wyszczególnieniem miejscowości, kodu pocztowego ulicy i numeru domu, lokalu.
  2. Część B: Dane osobowe ABI
    W części B administrator wypełnia dane personalne zgłaszanego ABI, a w tym imię i nazwisko, PESEL ze wskazaniem na dokument tożsamości, pełen adres korespondencyjny oraz dzień, z którą administrator bezpieczeństwa informacji powołuje/powołał ABI.
  3. Część C: Złożenie oświadczeń
    W ostatniej części wniosku administrator składa oświadczenie, że powoływany ABI spełnia wymogi prawne, a w tym nie był wcześniej karany za przestępstwo (umyślne), a także, że posiada właściwą wiedzę na temat ochrony zbiorów danych osobowych i kilku pozostałych.

Jak jeszcze można podnieść, jakość przetwarzania danych osobowych?


Audyty danych osobowych

Audyt ochrony danych osobowych Dowiedz się więcej

Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa Dowiedz się więcej