Informacje niejawne - Co wnosi ustawa?

Obowiązująca od 1 stycznia 2011r. ustawa o informacjach niejawnych zniosła poprzedni system ochrony danych (anachroniczny i niezrozumiały w interpretacji podział na tajemnice służbowe i państwowe), dostosowując się do standardów obowiązujących w krajach rozwiniętych.

Klauzule zastrzeżone, poufne, tajne i ściśle tajne

Z tytułu ustawy o informacjach niejawnych wyróżniono 4 kategorii klauzuli, tj.:

Kto może przetwarzać informacje niejawne?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie informacji niejawnych art. 14 i 15 – za ochronę danych odpowiedzialny jest tzw. kierownik komórki organizacyjnej. To w jego kompetencji jest odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji i zajmowanie stanowiska przełożonego wobec pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Jakie jednostki sprawują nadzór nad sprawnością systemu ochrony informacji niejawnych?

Organami uprawnionymi do kontrolowania sprawności funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych są: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Skorzystali z naszych usług

Spółdzielcza Grupa Bankowa - logo Bank Polskiej Spółdzielczosci - logo


Audyty danych osobowych

Audyt ochrony danych osobowych Dowiedz się więcej

Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa Dowiedz się więcej