Dane osobowe: jak należy je interpretować?

Każda informacja na temat osoby trzeciej może zostać uznana jako dane osobowe. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami (wynikają z ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. i aktami wykonawczymi) dane osobowe to wszystkie te informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby fizycznej lub określają ją w bezpośredni sposób.

Co jest daną osobową, a co nie?

Jednoznaczne określenie, co można uznać za dane osobowe, a co nie sprawia większych trudności.

Dla lepszego zobrazowania problemu warto posłużyć się przykładem

Stwierdzenie, że osoba trzecia zarabia 2,000 złotych brutto nie jest jeszcze daną osobową, ponieważ nie nadaje tej informacji kontekstu. Jeśli jednak dodamy do tego kilka kolejnych faktów, np.:

Wobec przytoczonego przykładu należałoby dostrzec, że informacje, które jeszcze przed chwilą nie miały charakteru danych osobowych – nabrały go po zestawieniu z innymi.

W przypadku danych identyfikujących osobę trzecią mogą to być: adres zamieszkania, imię i nazwisko; w przypadku danych, które pozwalają na identyfikacje osoby trzeciej może to być zajmowane stanowisko zawodowe rozszerzone o zakres pracy (np. do określonego miasta, województwa itd.)

Jak dzielimy dane osobowe?

Zwykłe:

Wszystkie dane, które nie zawierają się w kategorii wrażliwych, a w tym m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, informacje na temat aktywności zawodowych oraz pozostałe.

Wrażliwe:

Do tej grupy zaliczamy informacje, które dotyczą stanu zdrowia osób trzecich, ich życiu towarzyskim, seksualnym, poglądów politycznych, filozoficznych i przekonań religijnych. Danymi wrażliwymi są także ewentualne informacje na temat prowadzonych postępowań administracyjnych, karnych i pozostałych.

Skorzystali z naszych usług

Spółdzielcza Grupa Bankowa - logo Bank Polskiej Spółdzielczosci - logo


Audyty legalności

Audyty legalności Dowiedz się więcej

Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa Dowiedz się więcej

Audyty danych osobowych

Audyt ochrony danych osobowych Dowiedz się więcej