Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Pojęcie przetwarzania danych osobowych przybiera dość szczególnego i szerokiego charakteru. Zgodnie z obowiązującą definicją, tak należałoby ocenić dowolne operacje, które wykonuje się na danych osobowych, a w tym m.in. przechowywanie, aktualizowanie, usuwanie, udostępnianie, zapisywanie oraz kilka pozostałych. W ustawie czytamy o wyraźnym nacisku na wszelkie działania podejmowane wewnątrz środowisk informatycznych.

Warto zaznaczyć, że lista operacji dokonywanych na danych osobowych zawarta w ustawie zgodnie z art. 7 i punktem 2 ma charakter przykładowy, a nie jedyny wiążący. To znaczy, że każda inna operacja przeprowadzana na tego typu informacjach również przybiera postaci przetwarzania danych osobowych.

Kiedy mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych, a kiedy nie?

Przykład:

Przetwarzanie danych osobowych dotyczy tylko tych operacji, które dokonuje się bezpośrednio. To oznacza, że kierowca samochodu transportującego dokumentację zawierającą adresy osób trzecich z punktu A do B nie podlega tej definicji.

Z kolei dział odpowiedzialny za sortowanie tych samych dokumentów lub pracownicy wprowadzający je do wewnętrznej bazy i rejestru - tak.


Audyty danych osobowych

Audyt ochrony danych osobowych Dowiedz się więcej

Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa Dowiedz się więcej