Co zawiera wsparcie przed i po audycie?

Rozpoczynamy współpracę przed rozpoczęciem audytu, realizując następujące czynności:

  1. Określenie optymalnego zakresu prac audytowych, w sposób dostosowany do indywidualnego charakteru firmy,
  2. Pomoc przy ustaleniu kluczowych elementów bezpieczeństwa informatycznego, które powinny zostać poddane kontroli,
  3. Opracowanie strategii przeprowadzenia audytu i określenie terminów wykonywania poszczególnych czynności,
  4. Przedstawienie warunków technicznych, formalnych oraz metodologii audytu.

Po zakończeniu audytu podejmujemy dla naszych Klientów dodatkowe działania, do których należą:

  1. Analiza i interpretacja wyników audytu,
  2. Wskazanie kluczowych zagrożeń oraz przedstawienie sposobów ich usunięcia,
  3. Współpraca w zakresie strategii skutecznego działania służącego uszczelnieniu systemów bezpieczeństwa,
  4. Wsparcie przy wdrażaniu wynikających z audytu zaleceń.