Co zawiera raport z audytu bezpieczeństwa informatycznego?

Po zakończeniu prac audytowych Klient otrzymuje Raport, który zawiera:

  1. Informacje dotyczące Audytorów oraz daty przeprowadzenia audytu
  2. Wyszczególnienie testów, jakie zostały wykonane (każdy test zawiera podrozdziały: Założenia testu, Wykonanie testu, Przebieg testu, Wnioski i zalecenia)
  3. Podsumowanie audytu
  4. Zalecenia i rekomendacje.

Dodatkowo Raport zawiera rozdział Uzupełnienie testów. W tym rozdziale zostaną przedstawione dodatkowe problemy, które zauważono podczas wykonywania testów i oględzin infrastruktury danej organizacji. Raport kończy się rozdziałem Podsumowanie zabezpieczeń, gdzie poddajemy ocenie ogólny stan zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej. Wskazujemy punkty zapalne, które należałoby poprawić.

ICO - Premium

MASZ PYTANIA?

Zadzwoń!

☎ 725 810 616info@itauditor.pl