Co obejmuje Audyt Legalności Oprogramowania?

Audyt obejmuje

 1. Zebranie i uporządkowanie dokumentacji licencyjnej,
 2. Skanowanie komputerów przez Certyfikowanego Audytora, przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania,
 3. Sporządzenie rejestru dokumentacji licencyjnej,
 4. Opracowanie raportu wstępnego,
 5. Przekazanie dokumentacji w celu wdrożenia Zasad Zarządzania Oprogramowaniem,
 6. Przygotowanie metryczek komputerów zgodnie ze wskazówkami Zleceniodawcy,
 7. Szkolenie pracowników,
 8. Zamknięcie Audytu Legalności Oprogramowania po przeprowadzeniu końcowego skanu,
 9. Przygotowanie raportu końcowego,
 10. Zamknięcie audytu legalności oprogramowania, wydanie certyfikatu legalności
 11. Możliwość konsultacji u certyfikowanego audytora przez rok od zakończenie prac audytowych.