Co grozi nam, za używanie nielegalnego oprogramowania komputerowego?

| autor: Marcin Polit

ICO - InformacjaArtykuł odnosi się do przedsiębiorców, dla osób prywatnych dokładniej można przeczytać w Notka prawna


W myśl Kodeksu Karnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zabronione jest uzyskiwanie, posiadanie, korzystanie lub kopiowanie programów komputerowych bez wyrażonej w licencji zgody producenta. W przypadku wykrycia nielegalnego oprogramowania w zasobach informatycznych przedsiębiorstwa, odpowiedzialne za to osoby mogą spotkać się z karą grzywny, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności na okres nawet do lat 5, konfiskatą narzędzi, jakimi popełniono czyn (np. komputerów lub serwerów).

Zgodnie z art. 79 Prawa autorskiego, producenci mogą próbować egzekwować od przedsiębiorstwa, które używa nielegalnego oprogramowania, przy tzw. niezawinionym naruszeniu – wpłaty w wysokości podwójnej wartości opłaty za licencję, jaką firma zapłaciła by za legalny produkt, natomiast podczas tzw. zawinionego naruszenia - zapłaty potrójnej wartości tej opłaty.

Kary pieniężna za nielegalne oprogramowanie to wydatek sięgający rzędu dziesiątek tysięcy złotych, co wielokrotnie przewyższa wartość programów. Dodatkowo tego wydatku nie można wliczyć w koszty. Z drugiej strony zakup programów legalnych uprawnia do dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych, które zaliczają się do kosztów uzyskania przychodów.

ICO - Przeszukiwanai komputeraNie jesteś pewien jakie masz oprogramowanie, pliki na firmowych komputerach?

Zadbaj o przyszłość swojej firmy. Udzielamy bepłatnych porad dotyczących zarządzania oprogramowaniem, zapraszamy do kontaktu, telefonicznego bądź mailowego

Utrata wizerunku firmy

Informacje o policyjnym przeszukaniu, w czasie którego ujawniono w firmie nielicencjonowane oprogramowanie, mogą szybko dotrzeć do klientów, czego skutkiem może być znaczny spadek zaufania dla przedsiębiorstwa oraz utrata dobrego imienia. Jeżeli w czasie przeszukania znalezione zostanie nielegalne oprogramowanie, należy liczyć się z zajęciem tych komputerów, na których występują programy bez licencji, ponieważ stanowią one dowód w prowadzonej sprawie. Dla firmy oznacza to czasowy brak dostępu do dokumentacji elektronicznej i pozostałych zasobów. Oprócz tego może nastąpić przerwa w obsłudze klientów, co najczęściej prowadzi do utraty części z nich. A w najgorszym wypadku do upadłości firmy.

Jeśli są Państwo zainteresowani Audytami Legalności Oprogramowania, usługami czy też Bezpłatnym doradztwem dotyczącym audytów, zapraszamy do kontaktu, telefonicznego bądź mailowego