Audyty legalności oprogramowania

Odwiedź FAQ - Zbiór pytań jakie najczęściej zadają klienci.

Dlaczego twoja firma potrzebuje audytu legalności?

Jest to jedno z pierwszych i najczęściej zadawanych nam pytań już podczas wstępnych rozmów, z osobami które odpowiadają w części lub całkowicie za stan oprogramowania w firmie.

Audyt Legalności Oprogramowania, oprócz faktu radykalnego ograniczenia odpowiedzialności materialnej, jest skutecznym lekiem na:

Jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu oprogramowania?

Konsekwencje niewłaściwego zarządzania oprogramowaniem

Zamów Audyty legalności

Przez szereg lat w środowisku audytorów nie spotkaliśmy się ze zjawiskiem całkowicie legalnej firmy. W najlepszym wypadku zdarzały się przedsiębiorstwa z bardzo niewielkimi niezgodnościami (te zazwyczaj regularnie przeprowadzają audyty legalności oprogramowania).

ICO - Premium

W jaki sposób łamiemy prawo autorskie?

Więcej informacji uzyskają Państwo z artykułu Kara za używanie nielegalnego oprogramowania w firmie lub telefonicznie 0 725 810 616.