Audyt bezpieczeństwa informatycznego

Zobacz również

Audyt bezpieczeństwa informatycznego jest działaniem określającym faktyczne bezpieczeństwo funkcjonowania systemu informatycznego. Obejmuje wszystkie aspekty techniczne i administracyjne, służące wykrywaniu potencjalnych niebezpieczeństw, na jakie narażony jest konkretny system.

Dzięki audytom bezpieczeństwa wykrywane są słabe punkty systemu, co pozwala na ich wzmocnienie i dzięki temu zmniejszenie ryzyka utraty danych lub dostępu do nich przez osoby nieuprawnione. Regularne sprawdzanie bezpieczeństwa danych pozwala rozpoznać potencjalne zagrożenia i usunąć je, zanim się pojawią.

Biorąc pod uwagę fakt, że systemy informatyczne wspierają działalność przedsiębiorstw każdej wielkości, działających we wszystkich branżach, okresowe audyty bezpieczeństwa informatycznego stają się elementem budującym skuteczną ochronę systemów informatycznych.

W ramach naszej oferty zapewniamy przeprowadzenie audytu oraz wsparcie przed, jak i po audycie.

Jakie korzyści płyną z audytu bezpieczeństwa?

  1. Fachowa ocena poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  2. Wykrycie słabych punktów w systemie zabezpieczeń wraz z oceną potencjalnych zagrożeń,
  3. Wiarygodność dla kontrahentów,
  4. Opracowanie polityki bezpieczeństwa i wdrożenie jej do systemu,
  5. Usprawnienie działania sieci teleinformatycznej i zarządzania nią,
  6. Dostarczenie narzędzi oraz środków do przeciwdziałania zagrożeniom,
  7. Zmniejszenie ryzyka związanego z ujawnieniem danych przechowywanych w systemie,
  8. Personel zna zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Skontaktuj się z nami


Zapraszamy do kontaktu z nami. Audytor odpowie na wszelkie pytania i przeprowadzi dla Państwa bezpłatną analizę potrzeb i zaproponuje najtańsze rozwiązanie.


audytor@itauditor.pl