Audyt socjotechniczny przy użyciu metod bezpośrednich

Audyt socjotechniczny jest wykonywany przy bezpośrednim kontakcie osób poddanych testom (np. sekretariat, dział księgowości, dział IT, itp.) . Jest on najbardziej skuteczną formą sprawdzenia odporności na wywieranie wpływu w instytucji oraz pokazuje realny stan świadomości bezpieczeństwa zatrudnianego personelu.

Przykładowy zakres audytu: