Audyt socjotechniczny przy użyciu informatycznych środków komunikacji

Audyt socjotechniczny jest wykonywany przy kontakcie wyłącznie przez Internet (np. email, komunikatory internetowe, serwisy społecznościowe). Jest on skuteczną formą sprawdzenia odporności na wywieranie wpływu w instytucji oraz pokazuje realny stan świadomości bezpieczeństwa zatrudnianego personelu.

Przykładowy zakres audytu: