Audyt informatyczny - potrzebny dla firmy

Audyt - rozumiany jako czynności kontrolne mające na celu porównanie stanu rzeczywistego ze stanem oczekiwanym określonych zasobów firmy i wykazanie istniejących odchyleń - jest działaniem wskazanym do okresowej realizacji. Jeśli audyty wykonywane są zbyt rzadko lub całkowicie ich brakuje, może okazać się, że w firmie funkcjonują nieprawidłowości. Te z kolei, zwłaszcza przy większej skali zjawiska, mogą prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji prawnych i zbędnych kosztów.

Czym jest audyt informatyczny?

Audyt informatyczny jest zespołem czynności prowadzących do uzyskania i oceny informacji na temat zasobów sprzętowych, aktualnie zainstalowanego oprogramowania oraz ważnych licencji na programy. Może dotyczyć pojedynczej stacji roboczej lub systemu operacyjnego, lub też obejmować kompleksowo systemy informatyczne całej firmy. Wykonuje się go w celu zapewnienia, że firma działa na całkowicie legalnym oprogramowaniu, sprzęt jest wykorzystywany efektywnie i zgodnie z przeznaczeniem a poufne informacje dostatecznie zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem. Informacje te pozwalają zaplanować zakupy sprzętu i licencji oraz precyzyjniej reagować w sytuacjach kryzysowych. Niestety, w większości przypadków audyt wykazuje konieczność podjęcia działań w jednej lub wszystkich tych sferach.

Kontrola może być przeprowadzona przez pracowników firmy (audyt wewnętrzny), znacznie częściej jednak występuje audyt zewnętrzny, zlecony wyspecjalizowanej firmie. Ta druga opcja pozwala uzyskać bardziej obiektywne dane.

Uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji

Używanie w firmie oprogramowania innego niż oryginalne oraz z nieaktualną licencją w przypadku kontroli urzędowej może prowadzić do wysokich kar pieniężnych lub konfiskaty sprzętu. Niewłaściwe wykorzystanie sprzętu zmniejsza efektywność pracy, co może prowadzić do wymiernych strat produkcyjności. Z kolei wycieki informacji mogą zadecydować o utracie przewagi konkurencyjnej firmy. Jeśli jednak dostatecznie wcześnie wykona się audyt i dostrzeże potencjalne zagrożenia, można je rozwiązać w sposób, który będzie znacznie mniej kosztowny.

Przykładowe działania

W ramach audytu informatycznego wykonywane są różnorodne działania, a wśród nich między innymi:

Rodzaje audytu informatycznego

Audyty informatyczne można podzielić ze względu na podmiot działania - sferę, która jest kontrolowana. W ten sposób wyróżnia się trzy kategorie:

  1. Audyt sprzętu
  2. Audyt informatyczny
  3. Audyt oprogramowania

ICO - Premium

MASZ PYTANIA?

Zadzwoń!

☎ 725 810 616info@itauditor.pl

Oczywiście wszystkie trzy sfery mogą być objęte jednym, kompleksowym działaniem kontrolnym, by poznać istniejące zagrożenia i ocenić bezpieczeństwo zasobów informatycznych przedsiębiorstwa. Te rodzaje audytów charakteryzują się jednak odmiennymi, koniecznymi do uwzględnienia cechami oraz wykonywane sa w określonej kolejności.

Audyt sprzętu dotyczy obecności konkretnych jednostek roboczych oraz elementów architektury informatycznej w firmie a także właściwej ich konfiguracji technicznej. Jest to jednak nie tylko zbadanie stanu ilościowego komputerów (jak przy ewidencji środków trwałych czy spisie z natury), ale też sprawdzenie, czy każda jednostka robocza posiada te podzespoły, które powinna, zgodnie ze stanem zakupu lub późniejszych uwierzytelnionych modyfikacji. Audyt sprzętu umożliwia zaplanowanie zakupów oraz znacznie ułatwia bieżącą politykę sprzętową. Może też prowadzić do odkrycia, że dany element został "wyniesiony" poza firmę bez upoważnienia.

Audyt oprogramowania odpowiada przede wszystkim na pytanie, jakiego rodzaju oprogramowanie jest używane w firmie, a także jakiego rodzaju pliki znajdują się na komputerach roboczych. W pierwszym zakresie podstawą jest wyszukanie aplikacji niepożądanych, które nie mają związku z rodzajem wykonywanej pracy oraz takich, które nadmiernie i zbędnie obciążają procesory w czasie działania. Popularne niepożądane programy często związane są z odtwarzaniem muzyki lub filmów, grami komputerowymi oraz aplikacjami w charakterze „rozrywkowym”, a także z pobieraniem danych z internetu (np. programy obsługi torrent’ów).

Oprócz tego, audyt ma na celu wykazanie, jak duża część powierzchni dyskowej jest zajmowana przez pliki niezwiązane z pracą - na przykład filmy, muzyka, zdjęcia.

Audyt legalności jest związany z ustaleniem, czy wykorzystywane oprogramowanie posiada ważne licencje oraz czy firma może z niego korzystać pod względem prawnym. W wielu sytuacjach w firmie występuje zbyt mało licencji lub nawet nie ma ich wcale. Audyt legalności pozwala uniknąć kar za nielegalne wykorzystywanie oprogramowania.

Audyt informatyczny może okazać się wyjątkowo ważnym mechanizmem kontrolnym, dzięki któremu firma może uniknąć wielu zbędnych negatywnych konsekwencji niewłaściwego zarządzania zasobami informatycznymi.

Jeśli są Państwo zainteresowani audytami informatycznymi, usługami czy też Bezpłatnym doradztwem dotyczącym audytów, zapraszamy do kontaktu, telefonicznego bądź mailowego

Audyty danych osobowych

Audyt ochrony danych osobowych Dowiedz się więcej

Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa Dowiedz się więcej