„ADO”. Kogo uważa się za tzw. Administratora Danych Osobowych?

ADO, czyli w skrócie Administrator Danych Osobowych jest osobą, do której przypisuje się własność przetwarzanego zbioru danych.

To wobec niego wyciągane będą ewentualne konsekwencje, jeśli ten w nieprzepisowy sposób wykorzystywał prywatne informacje, ponieważ to ADO decyduje o tym, w jaki sposób uzupełniane są rekordy, jakich operacji dokonuje jego zespół (lub on sam osobiście) itd.

Czy funkcję Administratora Danych Osobowych przypisuje się do osoby fizycznej?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, Administratorem Danych Osobowych może być osoba fizyczna, organ, podmiot gospodarczy lub komórka organizacyjna, która decyduje o tym, w jaki sposób i przy wykorzystaniu jakich środków wykorzystuje dane osobiste.

Administrujący danymi, a ADO – są jakieś różnice?

Należy w sposób jednoznaczny określić, że nie każdy właściciel danych osobowych jest równocześnie ich administratorem.

Z tego też powodu, dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów na ścieżce karnej pojawia się pojęcie tzw. podmiotu administrującego danymi – to on bezpośrednio administruje danymi lub gotowym zbiorem danych i wykonuje na nich stosowne operacje.

Wobec przytoczonych regulacji, administrujący danymi może być jednocześnie Administratorem Danych Osobowych, ale nie musi. Pojęcie administrującego danymi ma znacznie szerszy charakter i dotyczy m.in. tych podmiotów, które odpowiadają za wykonywanie operacji na bazach na zewnętrzne zlecenie.

Skorzystali z naszych usług

Spółdzielcza Grupa Bankowa - logo Bank Polskiej Spółdzielczosci - logo


Audyty danych osobowych

Audyt ochrony danych osobowych Dowiedz się więcej

Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa Dowiedz się więcej