FAQ - Zbiór często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie

Dotyczy Audytu Legalności Oprogramowania

Co dają wdrożone dokumenty poaudytowe?

Dokumenty wdrożone po przeprowadzonym Audycie Legalności Oprogramowania ograniczają odpowiedzialność (za używane oprogramowanie i pliki) zarządu firmy, jaki i osób zajmujących się IT do jednostki roboczej, na której pracują.

Ile czasu mam na wprowadzenie zaleceń poaudytowych?

Mają Państwo do 30 dni na zastosowanie się do zaleceń poaudytowych, jednak termin ten można swobodnie zmienić w momencie podpisywania umowy.

Oczywiście okrest ten dotyczy klientów, którzy wyrażają chęć wprowadzenia zaleceń audytora.

Jak długo ważny jest certyfikat?

Certyfikat legalności oprogramowania ważny jest przez 12 miesięcy.

Czy gwarantujemy poufność informacji?

Tak, dokładamy wszelkich starań by informacje, które nam powierza Zleceniodawca nie dostały się w niepowołane ręce.

Zabezpieczeni e sprzętu techniczne i software’owe jest na tak wysokim poziomie (kryptograficzne środki ochrony danych), że w przypadku zagubienia lub przejęcia przez osoby niepowołane nie ma możliwości odszyfrowania tych danych bez znajomości odpowiedniego klucza.

Informacja pozostanie bezpieczna – zawsze zaszyfrowana na bardzo wysokim poziomie.

Jaki jest zakres szkolenia z licencjonowania oprogramowania?

Szkolenie może obejmować

Ile czasu trwa szkolenie pracowników?

Szkolenie trwa (w zależności od życzenia) od 40 minut do 3 godzin zegarowych. Harmonogram i czas szkolenia są zawsze konsultowane z osobą odpowiedzialną za audyt ze strony Zleceniodawcy.

W jaki sposób działa aplikacja do skanowania?

Aplikacja ma rozmiar 1.2 MB i skanuje nagłówki plików znajdujących się na stacji roboczej.

Jeśli istnieje możliwość, to jest ona uruchomiana z udziału sieciowego, a w przypadku braku takiej możliwości z nośnika zewnętrznego.

Po kilku minutach skan jest zapisywany i proces zostaje zakończony. Proces skanowania działa "w tle", umożliwiając normalne wykonywanie obowiązków przez pracowników.

Jakiego rodzaju pliki wykrywa skaner?

Aplikacja do przeprowadzania skanów komputera wykrywa każdego rodzaju rozszerzenia plików. Najbardziej szkodliwe pliki są oznaczone kolorem czerwonym tj. keygen. Opcje aplikacji umożliwiają konfiguracje na różne formaty plików. Program ma także połączenie z serwerem i w czasie rzeczywistym dodaje najnowsze rozszerzenia plików, które pojawiają się na świecie.